Essays about: "Fria fettsyror"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words Fria fettsyror.

 1. 1. Negativ energibalans hos mjölkkor : mätmetoder och förebyggande management

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Veronica Furenbäck; [2017]
  Keywords : β- hydroxybutyrat; BHB; Fria fettsyror; NEFA; Sinperiod; Övergångsperiod;

  Abstract : En trend idag är att antalet mjölkkor minskar och mjölkmängden per ko ökar. Mjölkavkastningen per ko har ökat med hjälp av genetiska framsteg, bättre utfodring och management. När mjölkproduktionen startar runt kalvning krävs det ett större näringsbehov som kon inte kan tillgodose genom intag av föda. READ MORE

 2. 2. Automatic Body Condition Scoring on Dairy Cows of the Swedish red breed

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Gabriella Eva Foschi Lundmark; [2016]
  Keywords : dairy cow management; automatic body condition score; three dimensional; ultrasonography; mjölkkors skötsel; automatisk hullbedömning; tredimensionell avbildning; ultrasonografi;

  Abstract : The objective of this MSc thesis was to investigate parameters reported to be associated with dairy cows’ body condition and its changes. A valid reference of a dairy cow’s body condition was to be suggested and investigated for suitability in the development of a 3D imaging based automatic body condition scoring model. READ MORE

 3. 3. Omega-3 supplementering och prevention av prematur födsel - en systematisk översiktsartikel

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Andrea Dahl Sturedahl; Emma Johansson; Klara Standley From; [2015-08-04]
  Keywords : omega-3; supplementation; prevention; preterm; delivery;

  Abstract : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Intemal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Omega-3 Supplementation and Prevention of Preterm Delivery- a systematic reviewAuthor: Andrea Dahl-Sturedahl, Emma Johansson, Klara Standley-From Supervisor: Examiner: Programme: Type ofpaper: Date: Anna WinkvistMette AxelsenProgramme in Dietetics 180/240 ECTS Bachelor's Thesis in Clinical Nutrition, 15 ECTS April 09,2015 Background: To be bom prematurely is associated with higher mortality and morbidity and preterm birth (PTB) is a problem world wide. It is defined by parturition before 37 completed weeks of gestation. READ MORE

 4. 4. Buffalo milk: influence of the first stage of lactation on plasmin system and free fatty acid of buffalo milk

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Caroline Blänning; Sofie Sandelius; [2015]
  Keywords : water buffalo; milk; early lactation; mozzarella; plasmin; plasminogen; free fatty acids;

  Abstract : Buffalo milk is the second most produced milk after conductive bovine and mozza-rella is one of the most important products of buffalo milk. The milk contains high-er levels of nutrients, mainly protein and fat, which gives buffalo milk good physi-cal and chemical properties. READ MORE

 5. 5. Inhysningssystemets påverkan på stress hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Tove Svanberg; [2014]
  Keywords : mjölkkor; stress; stressfysiologi; inhysningssystem; djurvälfärd;

  Abstract : De fysiologiska reaktioner involverade i stress har bevarats genom evolutionen och är viktiga för djurs förmåga att klara av en kritisk situation. Långvarig stress medför däremot en rad negativa effekter på djurs produktion och hälsa. READ MORE