Essays about: "Frida Axelsson"

Found 2 essays containing the words Frida Axelsson.

 1. 1. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
  Keywords : gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

  Abstract : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. READ MORE

 2. 2. Finbetong eller fulbetong? : en studie kring betongens varande eller inte varande

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; [2015]
  Keywords : betong; stilideal; modernism; brutalism; material; miljonprogram;

  Abstract : Utgångspunkten i denna kandidatuppsats inom landskapsarkitektur är att undersöka hur synen och användandet av betong, i framför allt utemiljöer, har förändrats från modernismen, genom brutalismen till idag. Då mycket av det som står skrivet om betong sedan tidigare ofta fokuserar på betongens tekniska aspekter, är tanken med denna uppsats att undersöka betong ur ett nytt perspektiv och granska materialet utifrån stilideal och intentionen bakom användandet. READ MORE