Essays about: "Frida Michelle Granlund"

Found 2 essays containing the words Frida Michelle Granlund.

 1. 1. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Frida Michelle Granlund; [2021]
  Keywords : in-stream restoration; reproductive habitat; salmonids; passive integrated transponders tags PIT-tags ;

  Abstract : Many rivers and streams in northern Sweden have been channelized due to timber floating. This has severely degraded the spawning habitats for salmon and trout, and therefore a common action when restoring channelized rivers is to establish new spawning beds by adding gravel to the streambed. READ MORE

 2. 2. Är hyggesfritt en mossig framgång? : blädningsbrukets effekter på mossors artrikedom och abundans i den boreala skogen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Louise Almén; Frida Michelle Granlund; [2019]
  Keywords : biologisk mångfald; kalhyggesfritt skogsbruk; levermossor; markvegetation; bladmossor;

  Abstract : Det moderna trakthyggesbruket har inneburit bruten kontinuitet samt homogenisering av de boreala skogarna, vilket haft en negativ inverkan på biodiversiteten. Under senare år har hyggesfria metoder, såsom blädning, ökat i intresse eftersom ett kontinuerligt trädskikt kan bibehålla de livsmiljöer som många skogslevande arter behöver. READ MORE