Essays about: "Frida Nilsson"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words Frida Nilsson.

 1. 1. Rum för kontemplation i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Nilsson; Josefina Granberg; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; kontemplation; transcendens; rum för eftertanke; Galatheas hage; Östra kyrkogården; Nordisk Djungel;

  Abstract : Det tycks bli allt svårare att hitta stunder i vardagslivet där en kan stanna upp, koppla från och koppla av från alla de krav och intryck som stadens höga tempo utgör i dagens moderna samhälle. Med rådande brist på grönområden, börjar allt fler platser för stillhet och reflektion försvinna till fördel för ”multifunktionella” miljöer. READ MORE

 2. 2. Work from Home - Information Security Threats and Best Practices

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Author : Frida Carlsten; Erika Hultman; Douglas Erol Nilsson; [2021]
  Keywords : Information Security; Work from Home; WFH; Best Practices; Security Threats; Technology and Engineering;

  Abstract : With the spread of the COVID-19 pandemic a majority of the workforce were compelled to start working from home. In conjunction with this sudden shift, threats concerning information security have reportedly increased, which organisations may not have been prepared for. READ MORE

 3. 3. Douchebag Jar - The Instant Karma App : A full­-stack mobile application development project

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Author : Frida Nilsson; Dan Gryttman; [2021]
  Keywords : mobile; application; software; engineering; development; mobil; applikation; mjukvaruutveckling; mjukvara;

  Abstract : Mobile applications are everywhere in today's society, they come in many flavours and are an integral part of many peoples daily lives. The limits to development of mobile applications are expanding with each new idea of how the technology could be potentially used, and it is a field that is most likely going to continue to influence the world we live in. READ MORE

 4. 4. Social hållbarhet som mål i stadsutvecklingen : medborgardeltagande roll i att uppnå det

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Nilsson; [2021]
  Keywords : social hållbarhet; medborgardialog; hållbar utveckling; stadsutveckling; urban development; social ecuity; social sustainability; meborgardelaktighet; boendedelaktighet;

  Abstract : Jag ämnar med denna uppsatsen att vidga min egen förståelse om vad social hållbarhet är samt vilka svårigheter och utmaningar som finns i samband med att använda social hållbarhet som mål inom hållbar stadsutveckling. Uppsatsen kommer inledningsvis ge en kortfattad redogörelse för begreppet hållbar utveckling och de nyanser som utmärker begreppet. READ MORE

 5. 5. Ekosystemtjänster i stadsplanering : en granskning av tre planprogram från perioden 2016-2020 i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Nilsson; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänster; urbana miljöer; stadsplanering; planprogram;

  Abstract : Ämnet för uppsatsen behandlar frågan om ekosystemtjänster i planeringsskedet för urbana miljöer. Uppsatsen undersöker om och hur begreppen för ekosystemtjänster hanteras i stadsplaneringens programskeden för tre olika områden i Uppsala. READ MORE