Essays about: "Frida Wiklund"

Found 3 essays containing the words Frida Wiklund.

 1. 1. Employee Loyalty and the Factors Affecting It : A qualitative study comparing people with different working experience on their view of employee loyalty

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Frida Wiklund; Sandra Jansson; [2019]
  Keywords : Employee Loyalty; Social Identity Theory; Social Exchange Theory;

  Abstract : Having high employee loyalty is something which most organisation strive to obtain. Not only because of the morals of it, but also because of the fact that high levels of employee loyalty have been proven in many studies to increase operational performance. READ MORE

 2. 2. ESG Investing In Nordic Countries : An analysis of the Shareholder view of creating value

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Linnea Dahlberg; Frida Wiklund; [2018]
  Keywords : ESG; Sustainable finance; Financial performance; Shareholder theory; Stakeholder theory; Sustainability;

  Abstract : ESG ratings have become a recognised sustainability performance measurement throughout the world. The Nordic countries Sweden, Finland, Denmark, and Norway are ranked top four in the world when it comes to ESG ratings. READ MORE

 3. 3. Integrerad rapportering : en jämförande fallstudie av tre skogsföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Frida Romppala; Sara Wiklund; [2014]
  Keywords : integrerad rapportering; hållbarhetsredovisning; intressenter; hållbar utveckling; skogsbransch; delvis integrerad rapportering; IIRC;

  Abstract : I och med att frågor rörande hållbar utveckling och hållbart företagande blivit allt mer aktuellt i dagens samhälle ställs allt högre krav på företagen av deras intressenter. Detta har lett till att de flesta större företagen publicerar så kallade hållbarhetsredovisningar där de beskriver hur företaget arbetar med hållbarhet. READ MORE