Essays about: "Fundamentality"

Found 2 essays containing the word Fundamentality.

 1. 1. The grounding-causation disanalogy: a critical look at causation as a guide to grounding

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Author : Thilde Wolf; [2020-11-06]
  Keywords : Grounding; Causation; Structural equations; Fundamentality;

  Abstract : De senaste åren har begreppet »grundande« väckt allt större intresse hos metafysiker. Grundande är tänkt att vara en separat typ av metafysisk bestämning. Γ sägs grunda γ när γ existerar eller är på ett visst sätt »i kraft av« eller »på grund av« Γ. READ MORE

 2. 2. Seller’s right to cure under the United Nations Convention for the International Sale of Goods (CISG)

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Christoffer Permats; [2012]
  Keywords : Avtalsrätt Contract Law; Law and Political Science;

  Abstract : Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor är till antalet länder som ratificerat densamma en av de mest lyckade internationella regelverk mellan stater hittills. 62 deltagande länder i den förberedande processen, varav många från olika juridiska system, medförde att kompromisser angående innehållet i regelverket var oundvikliga. READ MORE