Essays about: "Future of Customer Service"

Showing result 1 - 5 of 208 essays containing the words Future of Customer Service.

 1. 1. HELLO, HOW CAN I HELP YOU? THE FUTURE OF CUSTOMER SERVICE IN SWEDISH SERVICE COMPANIES

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Carl Lindberg; Elvira Zandhers; [2018-08-02]
  Keywords : Customer service; Future of Customer Service; Factors; Trends; Uncertainties; Scenario;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 2. 2. 2018 - an IPA Odyssey: A single case study of how an Intelligent Personal Assistant should be constructed to align with the value proposition of Lynk & Co

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Philip Smith; Vincent Tollesson; [2018-08-02]
  Keywords : HRI; Human-Robot Interaction; IPA; Intelligent Personal Assistant; Customer-centric; Service-dominant logic; User acceptance; Value proposition; Value proposition canvas;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 3. 3. The Pains of Servitization -Finding the customers’ pains of a servitization business model in the modular data center industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Christian Vigmo; Jacob Öster; [2018-08-02]
  Keywords : Servitization; Product-Service-System; Business Model Canvas; Pains; Modular Data Center; DCaaS; Customer Centric;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 4. 4. Advantageous for Who? : A Study of How Delivery and Return Policies Affect Customer Perception of Multichannel Retailers

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Niklas Heed; Jakob Granlund; [2018]
  Keywords : Delivery; Returns; Brand Image; Brand Loyalty; Multichannel Retailer;

  Abstract : In today’s retail landscape, the goal of retaining loyal customers is a pivotal part of success. Multichannel retailers offer an extended service package which increases the chances of totally satisfied customers, a requirement for loyalty. In 2017, 20-30 percent of all purchased e-commerce goods were returned. READ MORE

 5. 5. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Keywords : affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Abstract : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. READ MORE