Essays about: "Gårdsstöd"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Gårdsstöd.

 1. 1. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Keywords : risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. READ MORE

 2. 2. Skogsmark till åkermark : är en nybrytning på högproduktiv mark lönsam?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Wilhelm Aschan; Tomas Engdahl; [2013]
  Keywords : nybrytning; skog; åker; ekonomi; gran; växtföljd;

  Abstract : Jordbruksföretagen i Sverige och övriga världen strävar hela tiden efter ett mer rationellt brukande och ökad effektivitet. De små gårdarna minskar i antal samtidigt som gårdar över 100 hektar ökat kraftigt. READ MORE

 3. 3. Bristen på arrendemark som hinder för expansion av lantbruksföretag : arrendelagstiftningens och gårdsstödets påverkan på den svenska arrendemarknaden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emma Johansson; Sara Magnusson; [2011]
  Keywords : aktivt brukande; arrendeavgift; arrendelagstiftning; arrendemark; besittningsskydd; expansion; gårdsstöd; PESTEL;

  Abstract : Improved profitability, a reasonable yearly income or the possibility to have employees are all incentives for expansion. A prerequisite for farm businesses to expand is for land to be made available, either to buy or to rent. READ MORE

 4. 4. Valutasäkringar och räntebindningar inom lantbruket : åtgärder för att förbättra ekonomin inom lantbruksföretag

  University essay from SLU/Agrosystems (until 121231)

  Author : Christoffer Hamilton; Marcus Holmgren; [2010]
  Keywords : Valutasäkringar; Räntebindningar; Bankval; Spannmålspolicy; Förhandlingsstrategier; Gårdsstöd;

  Abstract : The thesis aims to investigate the farmer’s perception of currency hedging and interest rate bonds and to investigate the farm size of companies categorized by number of acres, has no effect on this. The work also aims to gain an insight into what active farmers consider to be important what to consider when they choosing a bank and a personal banker. READ MORE

 5. 5. Utmaningen för det svenska lantbruket : en studie om inkomsteffekter vid direktstödets avskaffande

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl-Martin Andersson; [2010]
  Keywords : direktstöd; täckningsbidrag; gårdsstöd; lönsamhet;

  Abstract : Under 1957 lades grunden för den gemensamma jordbrukspolitik CAP som idag drivs inom EU. Lantbrukssektorn står idag för en betydande del av EU’s totala budget om 133,8 miljarder euro. Lantbruket inom Europa erhåller årligen stora summor i form av direktstöd. READ MORE