Essays about: "Göran Christersson"

Found 1 essay containing the words Göran Christersson.

  1. 1. Normal eller bara vanlig : en analys ur specialpedagogperspektiv om skolan, normen och den sexuella läggningen

    University essay from Umeå universitet/Pedagogik

    Author : Göran Christersson; [2007]
    Keywords : Skola; norm; sexuell läggning; HBT; homo; bi; specialpedagogik; likabehandlingsplan;

    Abstract : Detta examensarbete är en studie hur en gymnasieskola arbetar kring norm och HBT. Studien syftar till att visa hur skolor arbetar idag och hur den undersökta skolans arbete kan förbättras utifrån ett specialpedagog perspektiv.Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där skolans traditionella arbete och möjlighet till förändring bearbetas. READ MORE