Essays about: "Göteborg"

Showing result 1 - 5 of 571 essays containing the word Göteborg.

 1. 1. Lämpliga växter för växtväggar i Göteborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Gustafsson; [2019]
  Keywords : växtvägg; grön vägg; levande vägg; vertikal trädgård; växtval; vertical garden; living wall;

  Abstract : Vertical gardens have become a popular subject on the construction market, therefore there has been an increased demand for knowledge in the choice of plants to be used. The purpose of this work is to find out if it is possible to increase the number of vertical gardens in Gothenburg, while taking into consideration the city’s climate. READ MORE

 2. 2. Handling-Force Software : Calculation software for tailgate and bonnet in concept stages

  University essay from

  Author : Gustav Andersson; [2019]
  Keywords : handling; forces; force; excel; bonnet; tailgate; trunklid; hood; hanteringskrafter; hantering; krafter; baklucka; motorhuv;

  Abstract : Abstract This report focuses on the creation of a software to calculate handling forces of bonnet and tailgate. The handling force is the force required by a user to open or close a tailgate. It is a bachelor thesis conducted for Karlstad’s university. READ MORE

 3. 3. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Hansen; Anna Rosquist; [2019]
  Keywords : gestaltning; industriområde; platsidentitet; Ringön;

  Abstract : Stadsomvandling innebär att områden genomgår en selektiv process där vissa delar av identitet och befintliga värden framhävs, medan andra tonas ner eller tas bort. När områden utvecklas riskerar alltså värden och identitetsdrag att gå förlorade. Det här examensarbetet undersöker begreppet platsidentitet kopplat till denna problematik. READ MORE

 4. 4. The Green and Just City? Discourses on urban greening in local sustainability planning

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Sara Ullström; [2019]
  Keywords : urban greening; sustainability planning; justice; critical discourse analysis; Fairclough; Social Sciences; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : In the realm of urban planning, urban greening – the creation or restoration of green spaces in cities – has risen as an attractive approach for policy-makers and planners engaged in sustainability. As the benefits of urban greening are many, from social and cultural to environmental and economic, it has become positioned as a win-win solution to several urban challenges related to sustainable development. READ MORE

 5. 5. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Keywords : skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Abstract : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. READ MORE