Essays about: "Göteborg"

Showing result 1 - 5 of 561 essays containing the word Göteborg.

 1. 1. ENGAGING 5G NETWORKS WITH A SMART FACTORY ECOSYSTEM: A case study of Smarta Fabriker

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Filippo Grillo; [2018-08-01]
  Keywords : smart manufacturing; 5G strategy; Cloud and Edge Computing; Augmented Reality; Triple-Helix framework; value chain; Industry 4.0;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 2. 2. Corporate social responsibility within professional football clubs: an international multiple case study.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Tommaso Costa; [2018-01-24]
  Keywords : Corporate Social Responsibility; sport management; football business; professional football clubs; CSR in sport; motives for CSR; challenges to CSR; CSR development;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 3. 3. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Frida Nilsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. READ MORE

 4. 4. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Keywords : grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Abstract : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. READ MORE

 5. 5. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oskar Persson; [2018]
  Keywords : Alingsås; cykelplanering; cyklism; cykelbanor; konsekvenser i landskapet; stadsplanering;

  Abstract : Cykelplanering ställs inför stora utmaningar i dagens samhälle. Bara genom att cykla korta sträckor i svenska städer upplever jag brister i cykelinfrastrukturen. I detta arbete undersöker jag vilka konsekvenser i stadsbilden det skulle bli om policydokuments krav på cykelbanor appliceras i fysisk struktur. READ MORE