Essays about: "GE management control"

Showing result 1 - 5 of 98 essays containing the words GE management control.

 1. 1. Arbetsväxling i skogsmaskinlag

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Kajsa Eklind; [2021]
  Keywords : arbetsväxling; Sveaskog; schema;

  Abstract : Att arbeta i skogen kan vara väldigt enformigt, speciellt i en skogsmaskin. Samma repetitiva rörelser, tunga lyft och samma muskler som arbetar utan någon typ av variation i vardagen kan vara fysiskt skadligt då det kan resultera i muskelspänningar, dålig blodcirkulation och belastningsskador medan den begränsade möjligheten till social kontakt och högra krav kan leda till psykiska besvär. READ MORE

 2. 2. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Chasmine Carlsson; [2021]
  Keywords : parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Abstract : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. READ MORE

 3. 3. Effects of cow-calf contact on feed intake, milk production and energy balance in dairy cows in early lactation

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Carina Tufvesson; [2021]
  Keywords : Cow-calf contact system; dairy cow; suckling; feed intake; feeding pattern; milk production; energy balance;

  Abstract : The objective of this study was to compare the production level, feed intake and energy balance in early lactation of non-suckled cows against cows in a cow-driven cow-calf contact (CCC) system. CCC systems have become interesting to evaluate as they are thought to provide a more natural behaviour for both the cow and calf, several studies have reported higher growth and better health in calves kept in these systems. READ MORE

 4. 4. Bron till delaktighet : tillgängliga gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST)

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Johansson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; tillgänglighet; delaktighet; autismspektrumtillstånd;

  Abstract : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad landskapsarkitekter behöver ta hänsyn till för att tillgängliggöra gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST), utifrån de behov som dessa personer kan uppleva. Flera kurser under landskapsarkitektutbildningen har uppmärksammat begreppen ”tillgänglighet” och ”gestaltning för alla”. READ MORE

 5. 5. Exploring Megaproject Governance with Regard to Collaboration : The case of the International Space Station

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Tatar Gabor; [2021]
  Keywords : megaproject; project management; governance; project governance; collaboration; space industry; construction industry; ISS; control; flexibility; megaprojekt; projektledning; styrning; projektstyrning; samarbete; rymdindustri; byggindustri; ISS; kontroll; flexibilitet;

  Abstract : Our society is more dependent on global problem-solving than ever before. Megaprojects are one way of solving this challenge. Even though some of them are supposed to give answers to the direst problems of our time, our knowledge about them is paradoxically poor that leads to economic losses. READ MORE