Essays about: "GE management control"

Showing result 1 - 5 of 92 essays containing the words GE management control.

 1. 1. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 2. 2. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Heithausen; [2020]
  Keywords : monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Abstract : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. READ MORE

 3. 3. Security Analysis of Smart Buildings

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Nelly Friman; [2020]
  Keywords : Smart Buildings; Cybersecurity; Threat; Risk; Smarta fastigheter; Cybersäkerhet; Hot; Risk;

  Abstract : In recent years, buildings have been starting to become more automated to match the demand forenergy efficient and sustainable housing. Subsystems, or so-called Building Management Systems(BMS), such as heating, electricity or access control, are gradually becoming more automated. READ MORE

 4. 4. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Keywords : biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Abstract : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. READ MORE

 5. 5. Control measures for alignment of agile autonomous teams

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Jesper Karlströmer; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Modern organisations have to be more flexible and adaptive than ever before, in a continuous struggle to catch up to the ever-changing business environment. One aspect in which organisations try to improve flexibility is by moving authority closer to the problem, by granting workers more autonomy. READ MORE