Essays about: "GUSTAF NEANDER"

Found 1 essay containing the words GUSTAF NEANDER.

  1. 1. Diversifieringsstrategier och lönsamhet - en svensk ansats

    University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Author : Fredrik Norberg; Johannes Lundgren; Gustaf Neander; Niklas Holberg; [2003]
    Keywords : Diversifiering; lönsamhet; strategi; kvantitativ studie; riskspridning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Abstract : Problemformulering: Hypotes I: I genomsnitt uppvisar företag med hög grad av diversifiering bättre riskspridning än företag med låg grad av diversifiering Hypotes II: Svenska företag har i allt större utsträckning fokuserat på kärnverksamheten Hypotes III: Generellt sett har företag med låg total diversifiering högre lönsamhet än företag med hög total diversifiering Hypotes IV: Generellt sett har företag med hög relaterad diversifiering högre lönsamhet än företag med hög orelaterad diversifiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera diversifieringsgradens utveckling i svenska företag samt dess inverkan på lönsamhet. Detta genom att formulera och pröva ovanstående fyra hypoteser. READ MORE