Essays about: "Gabriel Bengtsson"

Found 2 essays containing the words Gabriel Bengtsson.

 1. 1. Development of Stockham Fast Fourier Transform using Data-Centric Parallel Programming

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Gabriel Bengtsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Writing efficient scientific applications for modern High Performance Computing (HPC) systems has become much harder during the last years due to the rise of heterogeneous computer architectures. The inclusion of hardware accelerators has caused an increase in the number of required technologies to reach high performance, a change that has programming these systems outside the skill-set of a domain scientist. READ MORE

 2. 2. Source Localization by Inverse Diffusion and Convex Optimization

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Gabriel Bengtsson; Jesper Larsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Målet med rapporten har varit att att lokalisera källor till en emitterad substans med hjälp av en algoritm för inversdiffusion. Denna algoritm har gett lyckade resultat när den applicerats för biologisk detektering av celler och det har vidare föreslagits att körtiden skulle kunna reduceras avsevärt om algoritmen implementeras som en beräkningsgraf. READ MORE