Essays about: "Gallringsdrönare"

Found 1 essay containing the word Gallringsdrönare.

  1. 1. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

    University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Author : Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
    Keywords : Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

    Abstract : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. READ MORE