Essays about: "Gamlegården"

Found 2 essays containing the word Gamlegården.

 1. 1. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE

 2. 2. Ta till vara, utveckla och förnya miljonprogrammets bostadsgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ulrika Larsson; [2014]
  Keywords : Miljonprogrammet; Bostadsgårdar; Förnyelse; Rekordåren; Upprustning; Charlottesborg; Gamlegården; Österäng;

  Abstract : Miljonprogrammet är känt som den största statliga satsningen på bostäder i Sveriges historia. Snart är det 50 år sedan projektet genomfördes, idag är många av miljonprogrammets bostadsområden i behov av upprustning och debatten är mer aktuell än någonsin. READ MORE