Essays about: "Gateway"

Showing result 1 - 5 of 218 essays containing the word Gateway.

 1. 1. Evaluating the Security and Resilience of Typical off the Shelf CoAP IoT Devices : Assessing CoAP and Wi-Fi vulnerabilities

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Author : Wolfgang Müller; [2022]
  Keywords : IoT; DoS; CoAP; Ethical hacking; IoT; DoS; CoAP; Ethical hacking;

  Abstract : Syftet med denna studie har varit att utvärdera säkerheten och motståndskraften hos CoAP-protokollet som används av ett multinationellt företag för kommunikationen mellan en gateway och appen för kontroll av smarta produkter. Utvärderingen började med att koppla gatewayn till nätverket och installera operativsystemet Kali Linux på datorn. READ MORE

 2. 2. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : Pisum sativum; Vicia faba; växtgenetiska resurser; genbanker; växtförädling; svenska förhållanden; inhemskt producerat protein;

  Abstract : För att kunna trygga livsmedelsförsörjningen i världen krävs grödor som är anpassade för odling i olika klimatregioner. Genom växtförädling kan nya sorter av grödor, som är bättre anpassade, tas fram. READ MORE

 3. 3. The development of a global EU Connectivity Strategy: The creation of the Global Gateway

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Lovisa Lundin Ziegler; [2022]
  Keywords : connectivity; Connecting Europe and Asia; Global Gateway; China; CFSP; Law and Political Science;

  Abstract : This thesis unpacks the similarities and dissimilarities between Connecting Europe and Asia – Building blocks for an EU Strategy from 2018 and the Global Gateway from 2021, two Joint Communications from the European Commission and the EEAS on connectivity. The comparison shows that the Global Gateway has followed up on the suggestions for change or creation from the 2018 strategy. READ MORE

 4. 4. Biologisk framställning av insektsferomon med enzymer från japansk feberbuske

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Felicia Edman; [2022]
  Keywords : Lindera obtusiloba; DGAT; PDAT; ovanliga fettsyror; fettsyrasyntes; transformation; Gateway-kloning; råolja;

  Abstract : Sedan klimatförändringarna fått större plats i dagens forskning har även kraven på förbättrade metoder i vår livsmedelsförsörjning ökat. Feromonfällor är idag en välkänd och uppskattad metod för att undvika användning av farliga insekticider. READ MORE

 5. 5. Spin correlations in top quark pair production at the Large Hadron Collider

  University essay from Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Author : Simon Ahlstedt; [2022]
  Keywords : Top quarks; Top quark pair production; LHC; Spin correlations; [email protected]; Dilepton decay channel; Leading order; Interference effects; Event generation.; Physics and Astronomy;

  Abstract : In this work we investigate the spin correlation effect of the interference between signal and irreducible background events present in top quark pair production at the LHC at LO in the dilepton channel. To simulate the high energy proton-proton collisions of the LHC, [email protected] framework is used as an event generator. READ MORE