Essays about: "Genetic"

Showing result 1 - 5 of 878 essays containing the word Genetic.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE

 2. 2. Weight Estimation and Evaluation of User Suggestions in Mobile Browsing

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Oscar Johansson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This study investigates the suggestion system of a mobile browser. The goal of a suggestion system is to assist the user by presenting relevant suggestions in an ordered list. By weighting the different types of suggestions presented to the user, such as history, bookmarks etc. READ MORE

 3. 3. Mineralogical and Geochemical characterization of the Fe-Cu-Occurrence and associated Hanging wall and Footwall Alteration halo of the Viscaria D-Zone, Kiruna District, Northern Sweden

  University essay from Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Author : Madelen Estholm; [2019]
  Keywords : Alteration halo;

  Abstract : Northern Norrbotten County is one of the three major ore producing districts in Sweden. Based on the predominance of epigenetic Cu-Au and Fe-oxide mineralization this region is regarded as a typical IOCG province. The massive to layered Viscaria Cu-deposit is proposed to be a VMS deposit of Besshi-type and is unique in deposit type of the region. READ MORE

 4. 4. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Keywords : stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Abstract : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. READ MORE

 5. 5. Immunologin bakom svår ekvin astma

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Andersson; [2019]
  Keywords : svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Abstract : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. READ MORE