Essays about: "Genus"

Showing result 1 - 5 of 355 essays containing the word Genus.

 1. 1. Women of the Fäbod : An Ethnological Study of the Swedish Fäbod Culture at the Turn of the 20th Century

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Author : Stina Gray; [2019]
  Keywords : Womanhood; transhumance; gender; initiation; rite of passage; nordic; Genus; fäbod; fäbodkultur; initiationsrit; fäbodväsen;

  Abstract : The purpose of this study is to explore the meaning of womanhood in relation to the Swedish fäbod culture at the turn of the 20th century. The study is based upon a questionnaire from 1928 and the material is collected from the archives at the Nordic Museum in Stockholm and the Institute for Language and Folklore in Uppsala. READ MORE

 2. 2. Identification of core gut bacterial community of royal pair of a fungus-growing termite, Macrotermes natalensis

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Jayalal Kalathilparambil Jayanthan; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Approximately 30 million years ago, ancestors of fungus-growing termites started an obligate mutualistic relationship with a Basidiomycete fungus Termitomyces. The success of this obligate relation is the division of labour and reliance on termite caste gut microbial symbionts. READ MORE

 3. 3. Hundens mikrobiom efter antibiotikabehandling

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Adam Maccormack; [2019]
  Keywords : mikrobiom; mikrobiota; tarmbakterier; hund; antibiotikabehandling; antibiotikaresistens;

  Abstract : Hundens intestinala mikrobiom är ett komplext samspel av organismer med många viktiga funktioner som är essentiella för djurets välmående på en systemisk nivå. Användning av antibiotika är vanlig vid bakteriella infektioner, men vi vet lite om hur antibiotika påverkar hundens mikrobiom på lång sikt och vad följden av potentiella störningar i mikrobiomet skulle kunna vara. READ MORE

 4. 4. Violence against LGBTIQ+ Individuals in the Syrian Arab Republic

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Author : Lisa Bergsten; [2019]
  Keywords : lslamic State; Free Syrian Army; Ideology; LGBTIQ ; Gender; Sexualities; Targeted Violence; Victim Selection; Armed Conflict; Syrian Arabic Republic; Sexual Minorities; HBTQ ; genus; kön; sexualiteter; sexuella minoriteter; ideologier; beväpnad konflikt; Syriska Arabiska Republiken; IS; FSA;

  Abstract : This bachelor thesis is a qualitative, small-n, empirically driven comparative study that examines the relationship between rebel group ideology and targeted violence against the LGBTIQ+ community. Two rebel groups in the Syrian Arab Republic, with different ideological beliefs, are examined and compared in relation to their level of violence against LGBTIQ+ individuals. READ MORE

 5. 5. West Nile virus i Sverige : har risken för spridning ökat efter fynd av Nilfebersmyggan?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Daniela Larsson; [2019]
  Keywords : West Nile fever; WNV; Culex modestus; häst; människa;

  Abstract : Virus är en vanlig orsak till sjukdomar världen över. West Nile virus sprids med myggor och orsakar sjukdomen West Nile fever hos bland annat människor och hästar. Sjukdomen kan ha allvarliga konsekvenser med neurologiska symtom och ibland dödlig utgång. Viruset upptäcktes ursprungligen i Uganda 1937 men har fått en omfattande spridning. READ MORE