Essays about: "Gille kalkyl"

Found 3 essays containing the words Gille kalkyl.

 1. 1. Kostnadsanalys av transportarbete vid ändrade arbetstider och skiftformer för åkerier som levererar virke till Bravikens Pappersbruk och Sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Joel Widman; [2015]
  Keywords : arbetstid; rundvirkesfordon; skiftformer; transportkostnad; shift types; transport cost; timber trucks; working hours;

  Abstract : Transportkostnaden för rundvirke utgör cirka 15-25 procent av den totala kostnaden för skogsindustrins virkesanskaffning. Trenden i skogsindustrin är att branschen går mot färre och större produktionsenheter, vilket ställer högre krav på en effektiv virkestransport. READ MORE

 2. 2. Analys av potentiell kostnadsbesparing vid införande av ST-kran

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Johan Lindström ; [2014]
  Keywords : transport; rundvirke; HCT; kostnadsfunktioner; nyttolast; kranbil;

  Abstract : Virkestransporter står för ca 25 % av de totala anskaffningskostnaderna för skogsindustrin. Implementeringen av High Capacity Transports (HCT) i syfte att reducera transportkostnaderna och minska miljöpåverkan för att bibehålla en hög konkurrenskraft för svensk skogsindustri har på senare tid fått ett ökat intresse. READ MORE

 3. 3. En jämförande kostnadsstudie mellan ETT-fordonet och konventionella gruppbilar i Norrlands inland

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jonas Hamner ; [2014]
  Keywords : tunga transporter; tidsstudie; Gille kalkyl; körhastighet; lastbil; timmerbil;

  Abstract : Transportarbetet är en av de tyngsta kostnadsposterna för Svensk skogsbruk, dessutom står dessa transporter för en stor del av näringens koldioxidutsläpp och utsläpp av andra emissioner. Utsläpp som Sverige förbundit sig att minska med 20 % till år 2020. READ MORE