Essays about: "Glasgow"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word Glasgow.

 1. 1. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 2. 2. The advent of Sustainable Transport in Scotland : The implementation of Glasgow’s Strategic Plans for Cycling and the case of South City Way

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Georgi Gushlekov; [2019]
  Keywords : sustainable development; cycling; Glasgow; urban planning; cycling policy; public engagement;

  Abstract : This study explores the option of stimulating cycling activity as part of the strife of the modern city towards adopting the principles of sustainable development in order to shape the everyday habits of its inhabitants. The case of the city of Glasgow was chosen as an appropriate example of the potential obstacles and benefits which the implementation of cycling policies is attributed with. READ MORE

 3. 3. Översättning och pilotstudie av CMPS-F : utvärdering av akut postoperativ smärta hos katter som genomgår ovariehysterektomi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Joanna Kulle; Cornelia Nylander; [2018]
  Keywords : katt; smärta; instrument; utvärdering; poäng;

  Abstract : Att utvärdera smärta hos katt kan vara en stor utmaning, men med hjälp av ett validerat smärtutvärderingsinstrument kan det underlättas. Inom djursjukvården är det av betydelse att djuren är adekvat smärtlindrade för att inte utsättas för onödigt lidande. READ MORE

 4. 4. Design and verification of a USB 3.0 readout system for Timepix3 hybrid pixel detectors

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Author : Till Dreier; [2018]
  Keywords : Hybrida pixeldetektorer; utläsningssystem; FPGA; Timepix;

  Abstract : This thesis describes the design, implementation, and verification of a USB 3.0 readout system for Timepix3 detectors. Timepix3 is a hybrid pixel detector consisting of a 256x256 pixel matrix with a 55 μm pitch and a timing resolution of 1.56ns. READ MORE

 5. 5. Circular Economy in Cities: Framework Development & Porto (Portugal) Case Study Analysis

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : António Maria Mendes de Almeida Cavaleiro de Ferreira; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Circular Economy (CE) is a recent concept that is gaining strength worldwide due to China's implementation and the European Union (EU) contribution. It is seen as the alternative to a wasteful linear economic system, with the aim to keep products at higher value and for longer time. READ MORE