Essays about: "Glyphosate"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word Glyphosate.

 1. 1. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Albin Hidén; [2020]
  Keywords : alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Abstract : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. READ MORE

 2. 2. Identification of mycotoxins and glyphosate in human plasma

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Ida Markström; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Type one diabetes (T1D) and islet autoimmunity (IA) in people with a genetically susceptibility for the diseases can be triggered by environmental factors. It is earlier showed that the diet can be one of the environmental factors as it has been indicated that a cereal rich diet can increase the risk of developing IA. READ MORE

 3. 3. Hållbara alternativ till ogräsmedel innehållande glyfosat : för grönsaksodling på friland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Annika Swensson Källén; [2020]
  Keywords : glyfosat; ogräs; grönsaksodling; friland; mekanisk jordbearbetning; utlakning; kvickrot;

  Abstract : Detta är en litteraturstudie som undersöker hållbara alternativa metoder för att kunna ersätta ogräsmedel innehållande glyfosat inom grönsaksodling på friland. Glyfosat är den aktiva substansen i det bredverkande ogräsmedel Roundup som har funnits på marknaden sedan slutet av 70-talet. READ MORE

 4. 4. Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Sofie Pålsson Andersson; [2019]
  Keywords : renkavle; Alopecurus myosuroides Huds.; glyfosat; falsk såbädd; intervju;

  Abstract : Renkavle (Alopecurus myosuroides Huds) är ett vinterannuellt gräs som är ett problematiskt ogräs i höstsådda grödor. Syftet med detta kandidatarbete är att genom litteraturstudie och intervjuer beskriva eventuella konsekvenser i bekämpningen av renkavle vid ett glyfosatförbud samt även att beskriva de möjliga kontrollåtgärder som kan tillämpas vid ett förbud. READ MORE

 5. 5. A greener peace: Ensuring environmental sustainability in post-conflict Colombia

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Alejandro Valencia; [2019]
  Keywords : Deforestation; substitution of illicit crops; alternative development; environmental justice; glyphosate; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Despite its small size Colombia hosts 10% of the planet’s biodiversity, in the over 53% of its territory which is covered by different types of tropical and Andean forests. However, decades of war have had devastating effects on the country’s environment, which is threatened with deforestation for the clearing for agriculture areas, mostly for illegal crops; as well as on its population, which has seen forced displacement of an estimated 8. READ MORE