Essays about: "Goal Framing Theory"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words Goal Framing Theory.

 1. 1. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  University essay from Jönköping University/HLK, Globala studier

  Author : Claudia Kamceva; [2020]
  Keywords : Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Abstract : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. READ MORE

 2. 2. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Fredrik Karlsson; [2020]
  Keywords : Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Abstract : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. READ MORE

 3. 3. Sustainability in Cooking Shows: A qualitative content analysis on framing of sustainability in the cooking show MasterChef Germany and MasterChef US

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Laura Mettke; [2020]
  Keywords : cooking tv shows; sustainability; food waste; MasterChef; qualitative content analysis; framing;

  Abstract : Many environmental organisations are trying to counter the negative effects of climate change. The film- and television industry are increasingly becoming the focus of attention, because, although it repeatedly advocates sustainability, it often gets lost in its own productions. READ MORE

 4. 4. Encouraging pro-environmental behaviour amongst Millennials in Online Communities - The role of information and goal-frames on Instagram

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Vanessa Trager; Karin Drozd; [2019]
  Keywords : Pro-environmental behaviour ; Sustainability  ; the Integrated Framework for Encouraging Pro-environmental Behaviour; Online communities;

  Abstract : With the aim to reduce the effects of anthropocentric climate change and achieve a more sustainable future, promotion of sustainable individual behaviour is just as essential as driving political and economic change. As social media are experiencing growth in popularity, online communities in which influencers act as opinion leaders are a promising tool to influence behaviour. READ MORE

 5. 5. Political Campaign Strategies of the party Alternative for Germany : A qualitative Study of Posters for the 2017 Federal Election

  University essay from Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Author : Annika Reitz; [2019]
  Keywords : Strategic political communication; ontological security; nationalism; framing theory; Alternative for Germany; Critical Discourse Analysis;

  Abstract : During the past ten years, European politics experienced a rise of far right-wing parties because of intensified levels of insecurity among the public (Falasca & Grandien, 2017). These parties organize their political discourse around topics of nationalism and a strong opinion against immigration, the Euro and the European Union (Breeze, 2019; Häusler, 2018). READ MORE