Essays about: "God"

Showing result 1 - 5 of 1950 essays containing the word God.

 1. 1. “Is it a sin against God to be poor?” : Marxist and Pedagogical Perspectives on Oppressive Ideologies in Octavia E. Butler’s Parable of the Sower and its Potential for Teaching Critical Thinking.

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Author : Sofia Schalander; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : In this essay, I have analysed the novel Parable of the Sower by Octavia E. Butler through a Marxist lens to investigate how ideological oppression is depicted through Capitalism and religion. To examine these ideologies, I analysed Lauren Olamina, the first-person narrator and her half-brother, Keith. READ MORE

 2. 2. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 3. 3. Ways to Good Reading Comprehension : A qualitative study of teachers’ views of the teaching of reading comprehension and reading strategies

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Author : Abeer Aldibs; Asmaa Khalil; [2022]
  Keywords : Reading comprehension; reading strategies; tasks; texts;

  Abstract : The purpose of this study has been to explore reading comprehension with a focus on how teachers talk about their teaching of reading comprehension. To gain knowledge about how teachers work to increase and stimulate pupils’ reading comprehension, we decided to use qualitative interviews to further our knowledge and understanding of reading comprehension. READ MORE

 4. 4. Nurses' Perceived Limitations within Conversations about Sexual Health : A Literature Review

  University essay from

  Author : Kim Kavanagh; Julia Lilljegren; [2022]
  Keywords : communication; deductive method; modelling role modeling; nursing; qualitative method; kommunikation; deduktiv metod; kvalitativ metod; modeling role modeling; omvårdnad;

  Abstract : Background: Sexual health is a fundamental determinant of health and wellbeing. Sexual interventions need to meet the same standard as any other health issues. Nurses have a responsibility to give patients holistic care and promote health. READ MORE

 5. 5. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Niskanen; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Abstract : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). READ MORE