Essays about: "Gonzalo Diaz Sanchez"

Found 1 essay containing the words Gonzalo Diaz Sanchez.

  1. 1. Illegala handlingars påverkan på publika företags aktievärde : – En eventstudie på den svenska marknaden

    University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Author : Gonzalo Diaz Sanchez; Fredrik Broström; [2018]
    Keywords : Abnormal avkastning; Eventstudie; Illegala handlingar; Aktievärde; Publika företag; Marknadsreaktioner;

    Abstract : Illegala handlingar som publika företag begår bevakas ofta av media. Dessa illegala handlingar kan leda till repressalier för företaget. READ MORE