Essays about: "Good Living"

Showing result 1 - 5 of 311 essays containing the words Good Living.

 1. 1. The Recycling Barge - A research investigating recycling behaviours in Älvstaden

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Minda Langmoen; Louise Thörn; [2019-07-02]
  Keywords : Recycling Behaviour; Barge; Sustainability; Bulky Waste; Reverse Logistics; Waste Management;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. The Balancing Act of Disclosure: Experiences of Stigma and Resistance Among Men Who Sell Sex to Men

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Linda Laura Palhamn; [2019-02-13]
  Keywords : Disclosure; MSW male sex work ; stigma; and resistance;

  Abstract : Little attention has been given in previous research to disclosure about sex work and even lessto men’s experience of disclosure about selling sex. There is a lack of understanding of thechoices behind disclosure and how men who have experiences of selling sex use disclosure. READ MORE

 3. 3. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 4. 4. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE

 5. 5. Multi-Criteria GIS modelling for optimal alignment of roadway by-passes in the Tlokweng Planning Area, Botswana

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Milan Sekulic; [2019]
  Keywords : GIS; Multi-criteria analysis; DEFINITE; Sensitivity Analysis; Python; AHP; Least-cost path; Dijkstra’s algorithm; ArcPy; Geography; model; road alignment; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : To find the optimal by-pass road alignment in the Tlokweng Planning Area in Botswana, a multi-criteria spatial-based model is developed using the GIS-MCE approach. In respect to the environmental impact assessment (EIA) approach, in this research a set of criteria is classified under 3 themes – economic, environmental and social. READ MORE