Advanced search

Found 1 essay matching the above criteria.

  1. 1. Reduction of Patient Dose in CT Adjustment of Tube Current to Patient Size

    University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

    Author : Gordana Prtic; [2003]
    Keywords : Röntgen; Medicine and Health Sciences;

    Abstract : Motivationen med studien var den alldeles för höga stråldosen som används vid CTundersökningar. I de allra flesta fallen anpassas man inte rörströmmen efter patientens storlek och därmed får smalare patienter en onödigt hög stråldos. READ MORE