Essays about: "Gott"

Showing result 1 - 5 of 273 essays containing the word Gott.

 1. 1. Machine learning in the design phase of the construction

  University essay from Lunds universitet/Byggproduktion

  Author : Erik Hiekkala; [2020]
  Keywords : Machine learning; Data; Digitize; Construction industry; Technology and Engineering;

  Abstract : Machine learning has the potential to improve processes and revolutionizeeconomies on a global level and that is also true for the construction indus-try. Machine learning has started to get attention in recent years as computerpower have increased and the cost has reduced. READ MORE

 2. 2. Rousseau and Nietzsche on Education, not Altruism

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Deumier Morgan; [2020]
  Keywords : education; Rousseau; Nietzsche; altruism; philosophy; teaching;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att granska det altruistiska idealet i relation till Rousseaus och Nietzsches föreställning om den gode läraren. Att altruism är moraliskt gott är något som oftast ses som självklart. READ MORE

 3. 3. The two-Higgs-doublet modelas an explanation for the muon (g−2) discrepancy

  University essay from Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Author : Zenny Wettersten; [2020]
  Keywords : Beyond Standard Model; BSM; CP violation; Higgs Physics; two Higgs doublet model; 2hdm; Physics and Astronomy;

  Abstract : The general Z2-violating two-Higgs-doublet model (2HDM) is analysed as an explanation for the discrepancy between Standard Model predictions and experimental measurements of the muon anomalous magnetic dipole moment ∆aµ, with the condition that it does not provide an electron electric dipole moment |eEDM| larger than experimental bounds. Several point studies of individual 2HDM parameter space points are made to show large-scale cancellation among Barr-Zee 2-loop contributions to |eEDM| at large Yukawa lepton sector magnitudes, as well as an approximately linear growth of total aµ contribution when those magnitudes are rescaled by a common factor, reaching the same order as ∆aµ. READ MORE

 4. 4. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Linus Lindberg; [2020]
  Keywords : förändring; psykologi; skogsbruk;

  Abstract : Det svenska skogsbruket sysselsätter idag cirka två procent av Sveriges arbetande befolkning. Från skogen kommer förnyelsebar råvara som i framtiden sannolikt kommer att bli ännu mer eftertraktad. I skogen finns många intressenter så kraven är höga från stat, markägare, miljörörelse och kunder. READ MORE

 5. 5. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michaela Nyholm; [2020]
  Keywords : socialt kapital; civilsamhälle; community; inkludering; integrering; identitet;

  Abstract : Under mitten av det senaste decenniet, 2015–2016, ökade tillströmningen av migranter i Sverige till följd av flyktingkrisen. Det har lett till högre krav på insatser och arbetsbelastningen kring dessa frågor. READ MORE