Essays about: "Gottsunda"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word Gottsunda.

 1. 1. Sommarbiografen : ett tillfälligt gestaltningsförslag för ett livfullare Gottsunda centrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Bergström; Lisa Ersson; [2020]
  Keywords : interaktivitet; människors aktivitet i staden; tillfällig landskapsarkitektur; tillfälliga kulturella evenemang; utomhusbio;

  Abstract : Tillfällig landskapsarkitektur används på flera håll för att förändra användningen av platser och för att testa nya, mer experimentella lösningar i det offentliga rummet. Det ger även möjligheten att förändra det offentliga rummet efter behov som växlar med årstiderna. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar : en studie om utvecklandet av hållbara städer

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Tuva Wrenfelt; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänst; grönytefaktor; kvalitet; biologisk mångfald; mikroklimatreglering; bullerdämpning; dagvattenhantering; pollinering; rekreation; hälsa;

  Abstract : Målet och syftet med denna studie är att utreda vilken bebyggelse, beroende på ålder, som gynnar ekosystemtjänster bäst samt att utvärdera det nya planeringsverktyget GYF AP 2.0, Grönytefaktor för allmän platsmark, validitet på äldre bostadsområden. I studien appliceras GYF AP 2. READ MORE

 3. 3. Gottsunda culturehouse

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Nastaran Ravadgar; [2019]
  Keywords : Culturehouse; Gottsunda; Uppsala; Kulturhus;

  Abstract : The purpose of this project was to design a Culturehouse in Gottsunda Uppsala.The new culturehouse in Gottsunda started from a form bearing function concept. It is situated in the heart of Gottsunda centrum Uppsala regioen, where all the public communications and locals meet. READ MORE

 4. 4. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 5. 5. Communitycenter in Gottsunda

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Christoph Leitner; [2019]
  Keywords : communitycenter; sustainability; flexibility; accessibility; local identity;

  Abstract : The building of a communitycentre in Gottsunda is part of an uppgrade of the suburb. A main feature of the upgrade will be a city street along the tramway that will run through the area.To give the old and the new inhabitants of the area a chance to meet and form a local identity, the focus of the house will be accessibility and flexibility. READ MORE