Essays about: "Gröna byggnader"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words Gröna byggnader.

 1. 1. CHALLENGES WHEN EXECUTING GREEN BUILDING PROJECTS IN SWEDEN : An interview study on project managers’ perceptions

  University essay from KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Author : Tove Becker; Emma Gustafsson; [2020]
  Keywords : Sustainable development; Green buildings; BREEAM; LEED; Project management; Challenges; Hållbar utveckling; Gröna byggnader; BREEAM; LEED; Projektledning; Utmaningar;

  Abstract : A sustainable development is required within the construction sector, in order to cope with an increasing population in a built environment that already suffers from high energy consumption. Green building certification systems, such as BREEAM and LEED, function as tools to support sustainability of buildings in the design, production, maintenance and operation. READ MORE

 2. 2. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Keywords : värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Abstract : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. READ MORE

 3. 3. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carl Sandsjö; [2019]
  Keywords : gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Abstract : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. READ MORE

 4. 4. Evaluation of methods for calculating the green roof potential on already existing buildings in urban areas.

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Malin Rauhala; [2019]
  Keywords : Green roof; urban planning; environmental engineering; GIS; remote sensing; potential; green roof technology; gröna tak; stadsplanering; Technology and Engineering;

  Abstract : This study evaluates and compares four green roof methods with the purpose to calculate how many green roofs that potentially can be built on already existing buildings in a city. The methods concern the cities Braunschweig, Thessaloniki, Lisbon, and Lund. READ MORE

 5. 5. Evaluation of methods for calculating the green roof potential on already existing buildings in urban areas.

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik

  Author : Malin Rauhala; [2019]
  Keywords : Green roof; urban planning; environmental engineering; GIS; remote sensing; potential; green roof technology; gröna tak; stadsplanering; environmental biotechnology; miljöbioteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : This study evaluates and compares four green roof methods with the purpose to calculate how many green roofs that potentially can be built on already existing buildings in a city. The methods are created for the cities Braunschweig, Thessaloniki, Lisbon and Lund. READ MORE