Essays about: "Grönhult"

Found 2 essays containing the word Grönhult.

 1. 1. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE

 2. 2. Grönhults fruktodling i Vångabygden : äppelsorter, historia och framtid

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2014]
  Keywords : fruktodling; äppelsorter; Villands Vånga ; Grönhult; trädgårdshistoria; fruit growing; apple varieties; horticultural history;

  Abstract : Kandidatarbetets syfte är att dokumentera och analysera äppelsortimentet på Grönhults fruktodlingar i Vångabygden, samt att beskriva fruktodlingens historiska utveckling och att diskutera kring framtida möjligheter. De metoder som använts är dels en fält- och analysstudie över äppelsortimentet på Grönhult, dels en litteratur- och intervjustudie. READ MORE