Essays about: "Grahn"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the word Grahn.

 1. 1. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 2. 2. Physically-Based Animation of Fire for Android

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : FREDRIK ALBERS; KARL ANDERSSON; ANTON FORSBERG; LOVISA GRAHN; DANIEL OLSSON; AXEL SVENSSON; [2020-10-29]
  Keywords : Fire simulation; Fire simulation Android; Fluid dynamics Android; Wavelet Turbulence; Simulation GPU; Fire simulation 3D;

  Abstract : Animation of fire and fluids has been around for at least 20 years in the field of computer graphics. Theseanimations have over the years progressed into real-time simulations running on the GPU and further refined,thanks to modifications such as vorticity and wavelet turbulence, adding higher visual detail. READ MORE

 3. 3. How to Retain Volunteer Coaches

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Author : Andreas Backström; Pontus Boman; Adam Ekblad; [2020-08-05]
  Keywords : volunteer; ; recruit; retain; youth sport; semi-structured interview;

  Abstract : Kandidatuppsats 15 hpSports CoachingVt 2020Handledare: Karin GrahnExaminator: Astrid Schubring.... READ MORE

 4. 4. Poetic Justice : an outcome in which vice is punished and virtue rewarded, usually in a manner peculiarly or ironically appropriate

  University essay from Konstfack/Ädellab

  Author : Beata Alfredsson Grahn; [2020]
  Keywords : Korpus; corpus; silversmithing; phenomenology;

  Abstract : An emergency is a speeded-up emergence, a state of change that accelerates beyond the control of the system in which it takes place and results in either death or necessary development, for an establishment of a new rhythm.     This work is an investigation on the limits and possibilities of contemporary corpus practices. READ MORE

 5. 5. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE