Essays about: "Grain protein content"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the words Grain protein content.

 1. 1. Alkaline Protein Extraction of Oat Bran and Oat Endosperm Flour - the Effect of pH during Extraction and Precipitation

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Bella Nielsen; Alva Rodhe; [2021]
  Keywords : Oats; Protein; Alkaline extraction; Protein extraction; Plant-based proteins; Oat protein; Oat bran; Oat endosperm; Iso-electric precipitation; Food engineering; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : An increased understanding of the negative impacts of animal-based proteins, on both environment and health, has led to a rise in the demand for plant-based proteins. To meet the demands, conventional crops must be efficiently utilized. READ MORE

 2. 2. Mineralkväve i åkermark efter skörd : vilka faktorer påverkar nivåerna och hur kan höga värden undvikas?

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Sigrid Tirén; [2020]
  Keywords : kvävegödsling; ekonomiskt optimal kvävegiva; mineralisering; höstvete;

  Abstract : Kväve är ett viktigt näringsämne inom växtodlingen och för att uppnå en hög skörd med en hög kvalitet behöver kväve tillföras odlingen genom kvävegödsling. Att tillföra en allt för hög kvävegödselmängd kan öka mängden mineralkväve som blir kvar i marken efter skörd, vilket ökar risken för att kväve ska utlakas eller denitrifieras. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av varierad mängd utsäde och gödning i maltkorn : är det lönsamt?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Ramgren; [2020]
  Keywords : precisionsodling; maltkorn; varierad giva; försöksodling; Alnarps Egendom; lerhalt; markkartering; proteinhalt;

  Abstract : Teknikutvecklingen inom lantbruket går fort och det kan vara svårt att veta vilken teknik som man ska investera i. Framförallt är det svårt att veta om den är lönsam. Precisionsodling är en del i denna utveckling och används hos vissa lantbrukare. READ MORE

 4. 4. Kvävebehov och beståndsuppbyggnad hos olika höstvetesorter 2016-2018

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Henrik Roth; [2019]
  Keywords : optimal kvävegiva; skördekomponenter; skott per m2; ax per m2; kärnor per ax; tusenkornvikt; bestockare; kärnfyllare; kärnsättare;

  Abstract : Since winter wheat is a large part of the income at farm level, winter wheat is an important crop for Swedish agriculture. The yield is determined by the yield components ears/m2, seeds/ear and thousand grain weight. Yield components are affected by the nitrogen availability throughout the time they are formed and reduced. READ MORE

 5. 5. Developing microscopy methods for evaluating bio-processed Brewers Spent Grain (BSG)

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Sera Susan Jacob; [2019]
  Keywords : microstructure; CLSM; immuno-labelling; β- glucan; arabinoxylan; cell wall; EPS; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : Spent grain (BSG) is the solid residue obtained during brewing containing leftover malt and adjuncts. Though nutrient-dense, it is found to negatively impact texture and colour when used its raw form as an ingredient in food. READ MORE