Essays about: "Graphic Profile"

Found 5 essays containing the words Graphic Profile.

 1. 1. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Emma Olsén; [2021]
  Keywords : Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Abstract : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. READ MORE

 2. 2. Individuell platsidentitet och gemenskapen mellan platser : ett gestaltningsprogram för Entréplats Fulufjället

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hannes Skarin; [2020]
  Keywords : Individuell platsidentitet; gemenskap; platsskapande; nationalpark; naturum;

  Abstract : Begreppet platsidentitet definieras och diskuteras med utgångspunkt i Cliff Hague, Paul Jenkins och John Montgomerys teorier kring vad som skapar identitet hos en plats. Sveriges nationalparker har fått en ny gemensam grafisk profil som ska implementeras i alla parker. READ MORE

 3. 3. A graphic profile should answer questions, not create them - a case study about usability in a visual identity manual.

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Olivia Lindmark; Aino Soukko; [2015]
  Keywords : användbarhet; grafisk profilmanual; organisationens visuella varumärkesidentitet; visuell konsekvens;

  Abstract : Denna studie undersöker visuella och textuella faktorer som skapar förutsättningar för användbarhet i grafiska profilmanualer samt hur dessa funna faktorer kan appliceras i en grafisk profilmanual. Detta för att yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen ska kunna få ett bra verktyg för att hantera organisationers visuella varumärkesidentitet. READ MORE

 4. 4. Kattegattleden : ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Ekenberg; Fanny Lundén; [2015]
  Keywords : rekreationscykling; cykelturism; Kattegattleden; cykelrastplats; cyklistens behov; landskapsarkitektur; gestaltning; recreational cycling; bicycle tourism; the Kattegatt Trail; rest areas for cyclists; cyclist’s needs; landscape architecture; design;

  Abstract : Rekreationscykling och cykelturism ökar i takt med ett växande intresse för hälsa, miljö och fysisk aktivitet. Cykling ligger i tiden och flera länder i Europa har de senaste åren satsat på nationella turistcykelleder. Kattegattleden kommer att bli Sveriges första nationella cykelled för turism och rekreation. READ MORE

 5. 5. Gestaltningsfloran : en brygga mellan hortikultur och biotopgestaltning

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Oskar Eriksson; [2009]
  Keywords : databas; artinformation; biotoper; hortikultur; inhemska arter; exotiska arter; växtgestaltning;

  Abstract : Contemporary plant design can be examined by how it relates to two extremes - Nature and Art. This idea is explained by Noel Kingsbury in the book The Dynamic Landscape where he places designers and their projects on a gradient (Kingsbury, 2004). READ MORE