Essays about: "Green Identity"

Showing result 1 - 5 of 96 essays containing the words Green Identity.

 1. 1. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Johansson; [2023]
  Keywords : Stroke; rehabilitering; EBHDLA; gestaltningsriktlinjer;

  Abstract : Idag är stroke den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige (Socialstyrelsen 2018). Samtidigt går forskningen om rehabiliteringen av människor i utomhusmiljöer framåt. Att kombinera sjukvården med den kunskapen undersöks i den här uppsatsen. READ MORE

 2. 2. The Promise of a Green Revolution : Conceptions of climate change and sustainability in local movements objecting to mining establishment

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Author : Caroline Reinhammar; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : This study explores how vernacular understandings of climate change and sustainability are formed in relation to local disputes concerning mineral exploration. In a search for a solution to climate change, the interest in rare earth elements (REEs), and other metals used in green technology has resulted in granting mining companies processing concessions in Sweden. READ MORE

 3. 3. Ribersborgs strandstråk : hållbar upprustning av urbana stråk utifrån besökares olika hastigheter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Westberg Ekerljung; [2023]
  Keywords : social hållbarhet; shared space; trafikintegrering; trafikseparering; gång- och cykelstråk;

  Abstract : På obebyggd mark finns potential att utveckla städer. Här konkurrerar grönområdens attraktivitet med behovet av bostäder. På områden mellan husen tenderar efterfrågan på fler funktioner öka liksom variationen av trafikslag som ska samsas där. READ MORE

 4. 4. Strategies in the fight for legalising abortion: A qualitative interview study on the strategies used in Argentina’s abortion rights movement

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Felicia Borg; [2023]
  Keywords : Argentina; social movement strategies; abortion; gender equality; Law and Political Science;

  Abstract : This exploratory investigation examines the Argentinian social movement for abortion rights, to provide material of strategies used by a successful social movement. By conducting interviews with participants of the movement, scholars, and representatives of feminist organisations in Buenos Aires, Argentina, the research gains first-hand insight to chart the strategies that were used. READ MORE

 5. 5. Mineraler på mulens marker : en undersökning av Österlenbornas förståelse av vanadinprospekteringen i området

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Bornfeldt Persson; [2022]
  Keywords : prospektering; gruvdrift; natursyn; territorium; hållbarhet; ägande; naturresurser;

  Abstract : Det brittiska bolaget Province Resources Ltd har undersökningstillstånd för mineralet vanadin, på ett område om 22 000 hektar på Österlen. Denna uppsats undersöker hur Österlenbor förstår prospekteringen i området kopplat till mänskligt brukande av naturen. READ MORE