Essays about: "Green Marketing"

Showing result 16 - 20 of 110 essays containing the words Green Marketing.

 1. 16. The relationship of internal, social and external determinants towards the green purchase intention of German Generation Y for fast moving consumer goods

  University essay from Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Author : Svenja Bouwmann; Ilona Schnieder; [2017]
  Keywords : German Generation Y; green marketing; purchase intention; internal; social and external determinants; FMCGs;

  Abstract : Purpose – The purpose of this thesis is to test the relationship of internal and social determinants (environmental attitude, social/subjective norms and perceived behavioural control) as well as external determinants (green marketing tools) towards the green purchase intention of German Generation Y for fast moving consumer goods (FMCGs). Design/methodology/approach – An online questionnaire was distributed to people of the German Generation Y (aged between 21 and 37) using non-probability sampling by means of volunteer and convenient sampling. READ MORE

 2. 17. En studie av miljöcertifieringssystem och fastighetsvärderingssystem : ökar en miljöcertifiering en fastighets värde?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Nadia Hedeya; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; BREEAM; LEED; miljöbyggnad; fastighetsvärdering; certifiering; miljöcertifiering; Ankarparken;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av världens miljöbelastning och energiförbrukning. Både från befintliga byggnader och från det nybyggda. Det finns mycket att göra för att de befintliga byggnaderna ska bli bättre för miljön men också mycket som man måste och kan göra nar man bygger nytt. READ MORE

 3. 18. Produktlansering i skogsmaskinsektorn : kundvärdet av sågenheten R5500

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Christoffer Stampe; [2017]
  Keywords : innovation; kapsprickor; kundnöjdhet; JPS Teknik; skogsteknologi; skördaraggregat;

  Abstract : Utveckling av ny och effektivare skogsteknik är en del av lösningen för att möta de klimatförändringar jorden står inför. Men detta kan vara en svår uppgift. Av alla produkter som lanseras på marknaden uppskattas endast 10 % överleva. READ MORE

 4. 19. Small green farm shops on the countryside and their green marketing strategies : A cross case study of how and why small green Swedish farm shops work with green marketing strategies to interact with potential customers

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Rebecka Lorentzson; Sofia Kullberg; [2017]
  Keywords : marketing mix; farm shop; green marking; green customers;

  Abstract : This thesis examines how small green Swedish farm shops are using green marketing and why customers are buying from small green farm shops. To examine this, two farm shops were chosen based on specific criteria; Gudmundsgården and Skrea Ost. READ MORE

 5. 20. Is doing good ever good enough? : A study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Malin Borg; Emma Hattenhauer; [2017]
  Keywords : Green Marketing; Consumers Perception; Green Consumerism; Trust Marketing; Green Terminology; Normative Language; Communication Channels; Transparency; Ecological Transparency; Muted Greening; Lean Green;

  Abstract : Abstract  Bachelor´s thesis, Enterprising and Business Development, Linnaeus University School of Business and Economics, 2EB01E, VT 2017  Authors: Malin Borg and Emma Hattenhauer Tutor: Dan Halvarsson  Title: ”Is doing good ever good enough?” - a study of Swedish consumers’ perception and attitude towards companies using green marketing. Background: More now than ever are people interested in how they themselves affect the environment and how the companies work green. READ MORE