Essays about: "Green Marketing"

Showing result 6 - 10 of 106 essays containing the words Green Marketing.

 1. 6. Is fat the new skinny? : A study on weight and perception of models in green marketing

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Oskar Wagrelius; Sara Eriksson; [2018]
  Keywords : Green marketing; brand positioning; brand personality traits; green products; attractiveness; sales; purchase propensity; warmth; competence; weight; model; thin; overweight; obesity; ecological; environmentally friendly; Grön marknadsföring; varumärke; positionering; varumärkespersonlighet; gröna produkter; attraktivitet; köpbenägenhet; konsumentbeteende; värme; kompetens; modell; vikt; övervikt; smal; ekologiskt; miljövänlig;

  Abstract : Title: Is fat the new skinny? A study on weight and perception of models in green marketing. Date: 2018-05-22 Level: Bachelor Thesis in International Marketing Author: Oskar Wagrelius & Sara Eriksson Supervisor: Ulf Aagerup Problem formulation: How does the perceived weight and warmth/competence of a model in green marketing affect sales through perceived greenness and attractiveness? Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge, for brands being green, about how the choice of models in their advertisement will impact the brand's perception and affect greenness, attractiveness, and sales. READ MORE

 2. 7. Determinants affecting the intention to buy green clothing products : A quantitative study on Swedish millennials

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : William Henriksson; Sandra Jönsson; [2018]
  Keywords : Green Marketing; Green Clothing Products; Green Consumer Behavior; Swedish Millennials; Green Gap;

  Abstract : Background: The clothing industry is guilty of environmental destruction, at the same time consumers and more specifically Swedish millennials have shown increasing concern for the environment. Those favorable environmental attitudes and concerns has however in some green contexts shown to not affect the intention to buy green products which might suggest that there exists a so-called attitude-intention gap. READ MORE

 3. 8. Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Axel Frejd; Isabella Viman; [2018]
  Keywords : miljöarbete; grön marknadsföring; kommunal verksamhet; kommunikation;

  Abstract : To promote sustainable development is a vital aspect of ensuring a safe and enduring future for our world. In efforts to increase the global commitment he UN has set 17 goals for the sustainability work of its member states. In the Swedish public sector these goals have been incorporated at different levels of control. READ MORE

 4. 9. How Green Are We? : Attitudes Towards Environmentally Friendly Fast Fashion

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Jacob Wassén; Sofia Norén Fahlman; Josefin Holm; [2017]
  Keywords : Theory of Planned Behavior; Green Marketing; Consumer Behavior Environmentally Friendly Fast Fashion.;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 10. Framgångsrik parkförvaltning : inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Nilsson; Elin Svensson; [2017]
  Keywords : parkförvaltning; Enköping; Sävsjö; Laholm; Sölvesborg; perenner; fickparker; gestaltning; anläggning; skötsel;

  Abstract : Parkförvaltningar i Sverige kämpar ofta i motvind på grund av allt lägre resurser, minskat inflytande i den kommunala verksamheten, ökad privatisering av parkmark och ansvar, samt brist på kunnig personal. Trots detta har flera kommuner kunnat utveckla sina parker på ett enastående sätt. READ MORE