Essays about: "Green Paper"

Showing result 1 - 5 of 399 essays containing the words Green Paper.

 1. 1. TECHNOLOGICAL ASSESSMENT OF HYDROGEN (FUTURE SCENARIOS: SOCIOLOGICAL, ENVIRONMENTAL, ECONOMIC, AND ENERGETIC ASPECTS)

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Arturo Martínez Lozano; [2023-03-08]
  Keywords : ;

  Abstract : Nowadays, the term energy transition is coming into vogue, as many countries are adopting the climate change agenda across the world to achieve sustainable development goals and change from nonrenewable energies to those coming from inexhaustible energy sources, that are more efficient and less polluting. Power-to-hydrogen is an auspicious solution for storing variable renewable energies. READ MORE

 2. 2. OpenCourse: Gamification in Computer Science Education

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Gustaf Bodin; Elias Ekroth; Tobias Engblom; Filip Linde; Anwarr Shiervani; [2023-03-03]
  Keywords : Gamification; Education; Heuristic Evaluation; Desktop Application Development; Spelifiering; Utbildning; Heuristisk Utvärdering; Datorapplikationsutveckling;

  Abstract : Academic degrees in computer science suffer from the highest dropout rates among universities. As a result, there is a lack of technical professionals, which could threaten the digital infrastructure. READ MORE

 3. 3. Morocco’s Green Mosque Program in the City of Marrakesh

  University essay from

  Author : Elizabeth Gray; [2023]
  Keywords : Sustainable Development; Islamic Environmentalism; Feminism; Public Participation; Urban Planning; Religion;

  Abstract : This thesis is a case study in Marrakesh of Morocco's Green Mosque Program, whose objective is to use solar energy and other green technologies in Morocco's numerous mosques. Focuses of the thesis include how the Green Mosque Program came about, the roles of women within the program and the social effects of the program. READ MORE

 4. 4. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Johansson; [2023]
  Keywords : Stroke; rehabilitering; EBHDLA; gestaltningsriktlinjer;

  Abstract : Idag är stroke den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige (Socialstyrelsen 2018). Samtidigt går forskningen om rehabiliteringen av människor i utomhusmiljöer framåt. Att kombinera sjukvården med den kunskapen undersöks i den här uppsatsen. READ MORE

 5. 5. Diversitet och fördelning av Stockholms gatuträd : arter med potential att bidra med ökad resiliens i den framtida staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nathalie Åman; [2023]
  Keywords : artdiversitet; fördelning; resiliens; gatuträd; stadsträd;

  Abstract : Gatuträd är en väsentlig del av stadens gröna infrastruktur och bidrar med flera olika tjänster, funktioner och värden. För att kunna leverera alla dessa värden krävs livskraftiga träd med möjlighet att utvecklas väl. READ MORE