Essays about: "Greenhouse Gas Emissions"

Showing result 1 - 5 of 349 essays containing the words Greenhouse Gas Emissions.

 1. 1. Market regulations targeting emissions from the European Union's milk industry - An Environmental Economic Thesis

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Elin Ekström; Emelie Åsbrink; [2019-08-08]
  Keywords : Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Abstract : The objective of the thesis is to investigate how two different emission tax levels can change the greenhouse gas emissions from the European Union’s milk industry. The two different tax levels are an EU ETS price of 25.85 euros per tonne of emissions and a Pigouvian tax of 42 euros per tonne of emissions. READ MORE

 2. 2. The Potential for Alternative Fuels in Maritime shipping (A Literature Review) —Focus on LNG and Biofuels (Biodiesel & Ethanol)—

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Emad Sheikh Othman; [2019-07-02]
  Keywords : Alternative fuels; sea shipping industry; iquefied natural gas LNG; biofuels;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 3. 3. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Åsa Ramberg; [2019]
  Keywords : Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Abstract : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. READ MORE

 4. 4. Tesla Valve for Hydrogen Decompression: Fluid Dynamic Analysis

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Elias Bäckman; Mathilda Willén; [2019]
  Keywords : Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; no-moving parts; CFD; valve-to-valve; 压降;氢气;特斯拉阀;无可动阀芯;计算流体动力学;级间距; Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; No-moving parts; CFD; valve-to-valve;

  Abstract : Människans påverkan på växthuseffekten har under de senaste åren varit en mycket aktuell fråga. Det är många olika faktorer som bidrar till ett negativt avtryck på miljön, där ett stort bidrag kommer från sektorn bilindustri. Majoriteten av dagens bilar drivs på fossila bränslen som genererar skadande utsläpp på miljön. READ MORE

 5. 5. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE