Essays about: "Greenwashing"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the word Greenwashing.

 1. 1. The Complexity of Consumer Trust in Sustainability Communication

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Felix Dahl; Anna Bakalarska; [2018]
  Keywords : Trust; Sustainability Communication; Sustainability; Green Marketing; CSR; Greenwashing; Skepticism; Consumption; Source of Communication; Business and Economics;

  Abstract : The purpose of this study is to gain insights on what evokes consumer trust for (environmental) sustainability communication and shed light on how this trust impacts consumers’ perception of sustainability. A literature review and qualitative data collection, combining four focus groups and nine interviews, were the basis for a discussion on this topic. READ MORE

 2. 2. One step towards a Global Climate Action

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Linn Wihlborg; [2018]
  Keywords : Orchestration; Multinational Corporations; UNFCCC; Climate Governance; Social Sciences;

  Abstract : The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) has started to address non-Party members, perceived as a bottom-up approach and an orchestration mode of governance, with the goal to ensure a global sustainable development. One powerful actor who has contributed to this ambition by establishing their own guidelines and collaborations are multinational corporations (MNCs). READ MORE

 3. 3. Aligning CSR Values to change Corporate Social Behavior : Utilizing Management Control Systems to create Shared Values

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Lotta Mannonen; Aleksi Ojala; Martinus Vorstenbosch; [2018]
  Keywords : CSR; Corporate Social Behavior; Organizational Culture; Shared Values; MCS.;

  Abstract : The aim of this study is to investigate how explicit CSR values are implemented in the organizational culture of companies through MCS. The focus is on which elements of MCS affect the tacit CSR values of employees, so that employee and corporate values can be aligned. READ MORE

 4. 4. Är ekologiskt hållbar arkitektur och stadsplanering ekologiskt hållbar? : vertikal skog i förhållande till ekologisk hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Sjöstedt; [2018]
  Keywords : ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; urbanisering; vertikal skog; gröna tak; omställning; humanekologi;

  Abstract : Att planera och bygga hållbara städer och miljöer för framtiden diskuteras febrilt till följd av urbanisering, befolkningsökning och klimatförändringar. Integrerad grönska på fasader och tak är ett vanligt hållbarhetsverktyg att använda för att göra den täta staden grönare och genera ekosystemtjänster. READ MORE

 5. 5. Green is the New Black : A study of investor reliance in green bond investments in the Swedish real estate market

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Mathilda Ingelgård; Louise Regnell; [2018]
  Keywords : Green bonds; real estate financing; transparency; greenwashing; sustainability; Gröna obligationer; fastighetsfinansiering; transparens; greenwashing; hållbarhet;

  Abstract : After the environmental debate was put firmly into economics literature, an emerging sustainable finance sector attempts to discipline corporate social and environmental behaviour, in which the financial markets and the real estate sector have been stated to play particularly important roles. Research within Swedish real estate financing has identified a growing interest of sustainable financing, mentioning green bonds in particular. READ MORE