Essays about: "Grevy’s zebra"

Found 1 essay containing the words Grevy’s zebra.

  1. 1. Hoten mot grevyzebran (Equus grevyi) och bevarandearbetet av arten

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Emma Jettel; [2018]
    Keywords : Grevyzebra; Equus grevyi; bevarandebiologi;

    Abstract : Grevyzebran (Equus grevyi) är en av världens tre zebraarter och skiljer sig från de andra genom att de har en högre mankhöjd, tätare ränder och större öron. Grevyzebrorna har dessutom andra sociala strukturer än de flesta andra hästdjur och till skillnad från att hingstar håller harem med flera ston, är grevyzebrorna territoriella och försvarar resurser och har endast tillfälliga band med ston. READ MORE