Essays about: "Grisproduktion"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the word Grisproduktion.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 2. 2. Synergy in the pig and biogas production system : an examination of heat value

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sebastian Remvig; [2019]
  Keywords : synergy; biogas; pig perfomance; heat value;

  Abstract : Using manure to produce biogas has multiple environmental benefits. However, today Swedish agricultural biogas is generally considered unprofitable meaning it’s use is not widespread. This study examines how to properly value heat produced in a combined heat and power unit, an area that has not been studied extensively before. READ MORE

 3. 3. Antibiotikaanvändning hos gris : en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nelly Carlsson; [2019]
  Keywords : antibiotika; användning; gris; Sverige; Tyskland; Danmark; USA;

  Abstract : Antibiotika har varit och är fortfarande ett läkemedel av stor betydelse inom veterinärmedicinen och likaså inom humanmedicinen. Antibiotika är läkemedel som används för behandling och förhindrande av bakteriella infektioner. READ MORE

 4. 4. Grisföretagares syn på djurvälfärd och djurskyddsföreskrifterna för gris

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jennipher Hellqvist; [2018]
  Keywords : gris; grisföreskrifter; grisvälfärd; offentlig kontroll; hållbar grisproduktion;

  Abstract : On December 1, 2017, new animal welfare regulations for farm animals began to apply in Sweden. A major part of the government´s recently adopted food strategy is that the pig regulations should be designed to support the goal of a competitive and sustainable food chain with increased production. READ MORE

 5. 5. The effects of inbreeding on litter traits in Hampshire dams

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Martina Sjödin; [2018]
  Keywords : swine; inbreeding; Hampshire; total born; born alive; stillborn;

  Abstract : In Swedish pig production, the use of three breed crosses is the most common and Hampshire is one of the most common breeds to use as the father breed. Hampshire are bred for its meat quality, feed conversion ratio and high growth rate, but the Swedish purebred population is quite small, and inbreeding could be a problem. READ MORE