Essays about: "Grot"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word Grot.

 1. 1. Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Stina Ljungberg; [2018]
  Keywords : Forest residue; slash; bio-based economy; sustainable energy; Grot; biobaserad ekonomi; hållbar energi;

  Abstract : With global warming and the international, national and local goals of reducing greenhouse gas net emissions, the phasing out of fossil fuels are of great importance. One energy source resulting in nearly no net emissions are biofuels. READ MORE

 2. 2. GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jämförande studie

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Daniel Frisch; [2018]
  Keywords : grotskotning; ekonomi; produktivitet; klämbanksrede; vinst; kostnad; tidsåtgång; Ponsse;

  Abstract : Skotning av grot (avverkningsrester; grenar och toppar) är vedertaget inom skogs-bruket sedan 1980-talet. Många olika system har genom åren använts för ändamålet, men det saknas en sammanställning av systemen. Dessutom har grotskotningen sedan 2012 minskat i Sverige tack vare alternativa bränslekällor som används i värmeverk. READ MORE

 3. 3. Hållbarhetsaspekter vid förbränning av grot och RT-flis på KVV8 hos Fortum Värme

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Nicklas Bäcker; Vivianne Tapia Baez; [2018]
  Keywords : fjärrvärme; förnybara bränslen; markkolsförändring; livscykelanalys; systemanalys; biobränsle; avfall;

  Abstract : This master thesis examined two different fuels from a lifecycle perspective and from a systemic perspective. The work focused on the combined heat and power plant, CHP8, at Fortum Värme’s plant at Värtahamnen. READ MORE

 4. 4. The possibility of an increased utilization of harvested biomass in Östergötland: Optimization and analysis of flows

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Emma Karlsson; Sandra Widen; [2018]
  Keywords : Biomassa; optimering; skördad biomassa; bioenergi; förbränningsstationer; matematisk modell; grot; stubb; anläggningslokalisering; skog; skogsbruk; värmeverk; kondenskraftverk; logistik; energiutvinning.;

  Abstract : I studien har resurstillgången i form av biomassa inom Östergötland kartlagts för att undersöka om det finns en potentiell möjlighet för ett ökat tillvaratagande av skördad biomassa från skogsbruket. Det har även undersökts om ett tillvaratagande av biomassa för en ökad energiutvinning är ekonomiskt hållbart i förhållande till de rörliga transportkostnader som medförs. READ MORE

 5. 5. Utilization of Forest Residue through Combined Heat and Power or Biorefinery for Applications in the Swedish Transportation Sector : a comparison in efficiency, emissions, economics and end usage

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Hanna Fogdal; Adrian Baars; [2017]
  Keywords : Biofuel; biodiesel; biomass; Combined Heat and Power plant; CHP plant; Fischer-Tropsch; gasification; forest to wheel; district heating; electric vehicles; EV; Stockholm; forest residue; LCA; Biobränsle; biodiesel; kraftvärme; elbilar; fjärrvärme; grot; skogsavfall; fossiloberoende fordonsflotta; förgasning;

  Abstract : Sweden has the goal of reaching a fossil independent transportation sector by 2030. Two ways to reach the goal is to increase the use of electric vehicles or produce more biofuels. Both alternatives could be powered by forest residue, which is an underutilized resource in the country. READ MORE