Essays about: "Grovfoder"

Showing result 1 - 5 of 178 essays containing the word Grovfoder.

 1. 1. Utfodringsrutiner hos privatägda hästar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olof Vejmarker; Jennifer Widegren; [2022]
  Keywords : grovfoder; utfodring; foderstat;

  Abstract : In Sweden, there are a large number of horses owned by private people who are not part of business activities, calculated from the Swedish Board of Agriculture's figures of approximately 266,000 horses. In order to take into account the horse's natural needs as a grazing large intestine fermenter, Swedish horse owners need knowledge about feeding and the role of forage in the horse's well-being. READ MORE

 2. 2. Variation i torrsubstanshalt mellan balar från samma vallfoderparti och dess påverkan på utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Karin Berlin; Carin Danielsson; [2022]
  Keywords : hösilage; häst; grovfoder;

  Abstract : Horses are adapted to eat grass and require sufficient amounts of forage with good hygienic quality. Forage with good hygienic quality have low levels of detrimental bacteria, fungi and toxins. For this reason, conserved grass such as hay, silage or haylage is necessary during the winter period, due to the absence of fresh grass. READ MORE

 3. 3. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elin Saloniemi; [2022]
  Keywords : Livsmedelsproduktion; nötkreatur; självförsörjning; klimatförändring;

  Abstract : I takt med att världspopulationen ökar behöver även produktionen av livsmedel ökas. Med hänsyn till klimatförändringarna behöver den ökade produktionen ske på ett hållbart sätt. Komjölk är en högkvalitativ proteinkälla för människor och en tradition i Sverige sedan lång tid tillbaka. READ MORE

 4. 4. Utfodring med kraftfoder hos svenska hästar : en enkätstudie med fokus på hästägarnas erfarenheter och kunskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Louise Claesson; Andrea Oscarsson; [2022]
  Keywords : hälsorisker; hästnutrition; hästägare; kännedom; stärkelserikt foder; utfodring;

  Abstract : I dagens samhälle utfodrar många hästägare sina hästar med kraftfoder utöver grovfoder. Att utfodra med kraftfoder kan vara en bidragande faktor till att hästen kan utveckla hälsorisker som bland annat kolik, fång, magsår, diarré och stereotypier. READ MORE

 5. 5. Foder- och ströåtgång, gödselproduktion samt arbetstid i olika stallsystem

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Dana Pirooz; Johanna Fyhr; [2022]
  Keywords : inhysning; hästvälfärd; foder; strömedel; gödselproduktion;

  Abstract : Hästen domesticerades för omkring 6000-8000 år sedan. Ett behov av inhysning skapades sedan hästen började användas av människan. Vid inhysning av häst ska lagen följas och hästens naturliga beteenden och behov tillgodoses. Hästen ska utfodras tillräckligt med grovfoder för att tillgodoses behov av sysselsättning och växtfibrer. READ MORE