Essays about: "Grovfoder"

Showing result 1 - 5 of 185 essays containing the word Grovfoder.

 1. 1. Förekommer förändringar i vätskebalansen hos hästar med EMS vid korttidsbehandling med en SGLT2-hämmare?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Agnes Alm; [2024]
  Keywords : IInsulindysreglering ID ; kanagliflozin; hematokrit; totalprotein; osmolalitet;

  Abstract : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett sjukdomskomplex innefattande flertalet riskfaktorer för att utveckla endokrinologisk fång. Främst innebär EMS insulindysreglering (ID), vilket yttrar sig som hyperinsulinemi (onormalt höga koncentrationer av insulin i blodet). READ MORE

 2. 2. Evaluation of liver and fur copper concentrations in dairy cows : in relation to dietary intake of copper and molybdenum

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Hansen; [2023]
  Keywords : copper; copper status; dairy cow; fur; liver; molybdenum; ruminant;

  Abstract : Koppar (Cu) har en avgörande roll i flera viktiga metaboliska funktioner och är en essentiell mineral för idisslare. Kopparbrist kan resultera i ett flertal problem som påverkar djurets hälsa och produktion, men även överutfodring av Cu kan resultera i allvarliga kliniska symptom på grund av ackumulering av Cu i levern. READ MORE

 3. 3. Dairy cow copper status in molybdenum rich areas : focus on copper excretion in faeces, urine and milk

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Lisa Stensson; [2023]
  Keywords : dairy cow; ruminant; copper; molybdenum; antagonist; excretion;

  Abstract : Koppar (Cu) är ett essentiellt spårämne med flertalet funktioner hos idisslare men både över- och underutfodring kan ha negativa effekter på djurets hälsa och produktion. Utöver det interagerar Cu med andra mineraler i våmmen vilket minskar tillgängligheten av Cu i tunntarmen. READ MORE

 4. 4. Raps till mjölkkor – ett närproducerat proteinfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Andrea Brissa Menacho; [2023]
  Keywords : miljöpåverkan; mjölkkor; mjölkproduktion; proteinfodermedel; rapskaka; soja;

  Abstract : I Sverige utfodras mjölkkor med grovfoder som vanligtvis består av vallväxter, gräs och/eller baljväxter som har en hög halt av proteiner om det är skördat i det tidiga stadiet. Det kompletteras i regel med spannmålsbaserat kraftfoder, vilket dock inte är tillräckligt för att täcka kornas proteinbehov. READ MORE

 5. 5. Utfodring av den geriatriska hästen : en enkätstudie om hur hästägare tillgodoser näringsbehov vid åldersrelaterade tillstånd och sjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Hellström; [2023]
  Keywords : fång; hull; häst; kolik; nutrition; PPID; tandproblematik; åldrande;

  Abstract : Idag blir allt fler hästar äldre vilket kräver att deras ägare är medvetna om vad den äldre hästen har för behov. Det kräver även att de är medvetna om vilka åldersrelaterade tillstånd och sjukdomar som är vanliga hos den äldre hästen för att kunna anpassa omvårdnaden och utfodringen därefter. READ MORE