Essays about: "Grovfoderanvändning"

Found 1 essay containing the word Grovfoderanvändning.

  1. 1. Utfodring av hästar i Sverige 2011

    University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Author : Camilla Nyman; [2013]
    Keywords : Häst; Grovfoder; Vallfoder; Grovfoderanvändning; Utfodring; ; Hösilage; Ensilage;

    Abstract : Syftet med detta examensarbete var att beskriva användningen av grovfoder hos hästhållare i Sverige. Grunden till examensarbetet var Jordbruksverkets rapport ”Hästhållning i Sverige 2010”. READ MORE