Essays about: "Gunilla Svensson"

Found 2 essays containing the words Gunilla Svensson.

 1. 1. Encourage patients through improved information exchange : A service design project regarding patients with osteoarthritis

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Amanda Svensson; [2018]
  Keywords : service design; information exchange; motivation; osteoarthritis; perspective patient; tjänstedesign; informationsutbyte; motivation; artros; patientens perspektive;

  Abstract : This project started with the assumption that some people do not continue to perform their exercises independently after they have visited the physiotherapist. Through the application of different service design methods, the underlying problem was explored and new service solutions were developed and presented with a prototype and scenario. READ MORE

 2. 2. Ulla Molin och Hallqvistska gården i Lund : då, nu & sen

  University essay from SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Author : Julia Andersson; [2012]
  Keywords : Ulla Molin; trädgård; trädgårdsdesign; Hallqvistska gården; Lund; Torsten Bergström; Märta Bergström; Gunilla Svensson; flerfamiljsträdgård;

  Abstract : Brf Hallqvistska gården är belägen på Kävlingevägen 36 i Lund. Föreningen består av sex hushåll, vilka gemensamt nyttjar och ansvarar för hur trädgården ska disponeras ochskötas. Trädgården utmärker sig genom att den är ritad av Ulla Molin och dessutom kom att bli denna tongivande trädgårdskvinnas sista trädgårdsuppdrag. READ MORE