Essays about: "Gustaf Åkesson"

Found 2 essays containing the words Gustaf Åkesson.

 1. 1. Predicting share price by using Multiple Linear Regression.

  University essay from KTH/Farkost och flyg

  Author : Gustaf Forslund; David Åkesson; [2013]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of the project was to design a multiple linear regression model and use it to predict the share’s closing price for 44 companies listed on the OMX Stockholm stock exchange’s Large Cap list. The model is intended to be used as a day trading guideline i.e. today’s information is used to predict tomorrow’s closing price. READ MORE

 2. 2. Counterfeit goods in transit - A study regarding counterfeit goods in transit and liability of intermediaries

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Gustaf Åkesson; [2010]
  Keywords : EG-rätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Tullförordning 1383/2004 ger tullen befogenhet att beslagta varumärkesförfalskade varor som kommer in, respektive lämnar, den Europeiska Unionen. Förordningen är tillämplig på i stort sett alla varuslag och oavsett vilken tullstatus de har. READ MORE