Essays about: "Gustav Arnberg"

Found 1 essay containing the words Gustav Arnberg.

  1. 1. Implementation of battery energy storage systems in the Swedish electrical infrastructure

    University essay from KTH/Kemiteknik

    Author : Gustav Arnberg; [2022]
    Keywords : Battery energy storage systems; BESS; Li-ion batteries; Frequency regulation; Business case; Implementation of battery energy storage systems; Swedish electrical infrastructure; BESS; Li-jon batterier; Frekvensreglering; Affärsfall; Implementering av batterilagringssystem; Svensk elinfrastruktur;

    Abstract : Detta examensarbete utreder den tekniska och ekonomiska passbarheten av batterilagringssystem (BESS) inom den svenska el infrastrukturen. Syftet är att konstruera tre olika affärsfall för att representera den tekniska och den ekonomiska passbarheten av BESS inom den svenska el infrastrukturen, specifikt med uppkoppling mot distributionsnätverket på den regionala nivån, 6 kilovolt till 132 kilovolt (kV). READ MORE