Essays about: "Hälta"

Showing result 1 - 5 of 129 essays containing the word Hälta.

 1. 1. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE

 2. 2. Hur kan extracellulära matrix proteiner i ledbrosk fungera som biomarkörerer vid osteoartrit hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Daniel Svedare; [2019]
  Keywords : häst; osteoartrit; biomarker; ledbrosk; extracellulärt matrix;

  Abstract : Osteoartrit är en inflammatorisk progressiv sjukdom som oftast diagnostiseras i ett alldeles för sent stadie där den gått in i ett icke reversibelt kroniskt tillstånd. Sjukdomen ger upphov till hälta och kronisk smärta både på humansidan och djursidan och skapar stora ekonomiska förluster för samhället och djurägare. READ MORE

 3. 3. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Jessica Vahlberg; [2019]
  Keywords : Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; social interactions; behaviour; health;

  Abstract : The most common housing system within the European Union for gestating sows and gilts have for many years been individual stalls while Sweden on the contrary has a long history, since the end of the 1980s, of group housing. The switch of breeding material in the beginning of the 2000ies in Sweden resulted in the end of breeding of the Swedish Yorkshire (SY), and instead the Dutch Yorkshire (ZY) was introduced to Swedish pig producers. READ MORE

 4. 4. Complications and the quality of life after surgical correction of medial patellar luxation in dogs

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Rantén; [2018]
  Keywords : medial patellar luxation; surgery; complications; quality of life; dog; retrospective; questionnaire;

  Abstract : Medial patellar luxation is one of the most common orthopedic disorders in dogs, especially in small breed dogs. It is, in most cases, a developmental disorder associated with skeletal deformities and malalignment of the extensor mechanism. Patellar luxation is classified into four grades, see Table 2. READ MORE

 5. 5. Ryttarens effekt på rörelsesymmetrin hos kliniskt halta hästar när de rids på rakt spår

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Erica Steding; [2018]
  Keywords : hästar; hälta; ridprov; rakt spår; lättridning; PDmax; HDmax;

  Abstract : I samma takt som hästsporten i Sverige ökar krävs det också att förståelsen och kunskaperna om hästens rörelsemönster utvecklas. Den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär är just ortopediska skador (hältor) vilka orsakar en negativ påverkan på hästens prestationsförmåga och således en förkortad tävlingskarriär. READ MORE