Essays about: "Hästar"

Showing result 1 - 5 of 647 essays containing the word Hästar.

 1. 1. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Keywords : bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Abstract : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. READ MORE

 2. 2. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Johanna Stenius; [2022]
  Keywords : hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Abstract : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. READ MORE

 3. 3. Förändringar i vilo-EKG hos hästar med dynamiska obstruktioner i de övre luftvägarna

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maria Neil; [2022]
  Keywords : DDSP; felläge av mjuka gommen; upprättstående struplock; stämbandsförlamning; gomsegelhöjning; T-vågor; ventrikulära arytmier; endoskopi;

  Abstract : Hästar med övre luftvägsobstruktioner har visat sig vara predisponerade för utvecklingen av arytmier. Även om dessa är relativt vanligt förekommande i återhämtningsfasen är en ökad förekomst alarmerande då ventrikulära arytmier tros vara den vanligaste anledningen till de plötsliga dödsfall som sker på banorna. READ MORE

 4. 4. Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tea Madunic Olsson; [2022]
  Keywords : semi-natural pastures; restoration; policy; governance; land-use;

  Abstract : Semi-natural pastures are one of the essential types of land for biodiversity in Sweden; the land provides significant beneficial values for biodiversity and is an essential part of the primary food production system. This study aims to increase understanding of how the new policy may influence farmers who wish to restore pastures. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av behandlingseffekt och riskfaktorer på gårdar med hästar naturligt infekterade med Strongylus vulgaris

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Jönsson; [2022]
  Keywords : stor blodmask; häst; avmaskningsrutiner; ivermektin; resistens; riskfaktorer;

  Abstract : Strongylus vulgaris är den mest patogena av hästens inälvsparasiter. Hästarna blir smittade på betet via det infektiösa larvstadiet L3. Väl i magtarmkanalen migrerar larverna framför allt till främre krösroten där de utvecklas till L5-larver. Det är i den här fasen parasiten är mest patogen. READ MORE