Essays about: "Hästfoder"

Found 4 essays containing the word Hästfoder.

 1. 1. Mykotoxiner i foder till häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Pernilla Karlsson Bergkvist; [2017]
  Keywords : mykotoxin; häst; hästfoder;

  Abstract : Mykotoxikos är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd orsakat av förgiftning med mykotoxin, ett gift producerat av mögelsvampar. Det finns flera olika potentiellt patogena mögelsvampar som kan kontaminera grödor under tillväxt, skörd och lagring och därmed utgöra en hälsorisk för djur som äter dessa grödor. READ MORE

 2. 2. Mykotoxiner i hästfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Åsa Andersson; [2016]
  Keywords : aflatoxiner; fusarium; häst; mykotoxikos; mögel; penicillium; sekundära metaboliter; svamp;

  Abstract : Mykotoxiner är giftiga sekundära metaboliter producerade av mögelsvampar. Mögelsvampar uppträder på grödor världen över, och de mest frekvent förekommande släkten som producerar toxiner är Aspergillus spp., Penicillium spp. och Fusarium spp. READ MORE

 3. 3. Svenska proteinfodermedel till häst - alternativ till soja

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Katrin Lindroth; [2014]
  Keywords : proteinbehov; inhemsk produktion; häst; tillväxt; aminosyror; miljöpåverkan;

  Abstract : Importerad soja är vanligt att använda i hästfoder som en proteinkälla, men de negativa effekterna på miljön som orsakas av odling och transport skapar ett intresse för inhemska alternativ. De inhemska proteinfodermedel som tagits upp i litteraturstudien är torkad vetedrank, potatisprotein, foderjäst, drav, ärtor, åkerbönor samt mjöl och expeller från raps och linfrö. READ MORE

 4. 4. Mykotoxiner och deras effekt på hästens hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Helen Pilskog; [2010]
  Keywords : Mykotoxiner; Häst; Hästfoder;

  Abstract : AbstractMycotoxins are secondary metabolites produced by filamentous fungi. Moulds producing mycotoxins grow on various crops that are used as horse feeds. Since the treatments of mycotoxin poisoned horses are limited it is important to prevent production of mycotoxins in feed. The major mycotoxin producing moulds in horse feeds are Fusarium spp. READ MORE